bestuursaansprakelijkheid (6K) beleidsbepaler (85K)

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID


Bestuurdersaansprakelijkheid, een goed bestuurder denkt ver vooruit

Als tijdens de bedrijfsvoering een beslissing anders uitwerkt dan aanvankelijk was voorzien, kunnen derden hiervan schade ondervinden. Als op enig moment een Ondernemingskamer of een curator er aan te pas komt, dan wordt tot 3 jaar of meer terug gekeken. Toegepaste werkprocessen en genomen beslissingen kunnen dan niet meer ongedaan worden gemaakt.

De praktijk laat een groot aantal zaken zien, waarin bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Het betreft niet alleen grote bedrijven die in de media worden genoemd zoals Fortis en Ceteco. Ook bestuurders, commissarissen en toezichthouders van middelgrote en kleine ondernemingen en van organisaties worden aansprakelijk gesteld. Het aantal gevallen dat de publiciteit haalt is maar een fractie, omdat de meeste zaken worden geschikt.

Het belang van goede werkprocessen en een goede structuur bij het nemen van beslissingen door bestuurders neemt steeds meer toe ter bescherming van het privé-vermogen tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Wij hebben voor u een gedetailleerd en uitvoeringsgericht advies inclusief veel praktijkcases opgesteld, waarvan u de inhoud kunt downloaden.

Voor wie

In deze website gaan we in op enkele onderwerpen die te maken hebben met bestuurdersaansprakelijkheid. Wij behandelen de onderwerpen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zowel intern als extern, de betekenis van de begrippen vrijwaring en beleidsbepaling. Ten slotte besteden we aandacht aan de zin of onzin van het verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid en aan aandachtspunten als tot een verzekering wordt besloten.

Wij kunnen de onderwerpen hier slechts op hoofdlijnen behandelen. De informatie is bedoeld voor bestuurders en toezichthouders van naamloze en besloten vennootschappen, corporaties, verenigingen en stichtingen.
Belangrijk is het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat is altijd nog beter dan genezen. Wij kunnen u daarin uitvoeringsgericht en in detail adviseren.

homepage

aansprakelijkheid
intern & extern

vrijwaring

beleidsbepaler

verzekeren

over ons

aansprakelijkheid bestuurders (2K)


Swart Consultants B.V. Vosseveldlaan 42A
3768 GN Soest

T: +31 (0)6 21 89 36 39

info@swartconsultants.nl

disclaimer

© swart consultants

powered by swacon productions